Privacy- en cookieverklaring – Pharmacor Poliklinische Apotheek – Alkmaar

Pharmacor Poliklinische Apotheek

Pharmacor Poliklinische Apotheek

Wij hebben een vacature! Neem gerust contact met ons op, of kijk hieronder voor meer informatie!

Contact
Header afbeelding

Privacy- en cookieverklaring

Privacy Verklaring Apotheek Pharmacor

 

  1. Algemeen

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij, Apotheek Pharmacor te Alkmaar, uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals: huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, lab (labwaarden) etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd.

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden vastgelegd. Deze beelden worden na maximaal 4 weken weer verwijderd. Bij (vermoeden van) een misdrijf dragen we deze beelden over aan de politie.

 

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij en onze leveranciers verwerken uw gegevens alleen binnen de EU. Alle leveranciers van systemen en diensten die wij inschakelen, gebruiken uw gegevens ook niet voor commerciële doeleinden. Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen, baxter) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Wij maken gebruik van een track&trace systeem per sms of e-mail zodat u weet wanneer uw medicatie klaarstaat of om buiten openingstijden uw medicatie uit het kluisje op te halen. Uw gegevens (mobiel nummer en/of e-mailadres) worden alleen met uw toestemming doorgegeven aan dit systeem.

 

Ten behoeve van zorgonderzoek- en verbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden (bijvoorbeeld klantervaringsonderzoek). Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Tot slot kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u per e-mail of per post op de hoogte kan worden gehouden van het laatste nieuws en/of reclame. Wij gebruiken uw gegevens niet voor dit doel zonder uw toestemming.

Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkenen.

 

  1. Uw rechten
    U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houd u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wet moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 15 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

  1. Klachten
    Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en e-mailadres staan op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Apotheek Pharmacor (info@pharmacor.nl; tel. 072 – 5142104)
Functionaris voor de Gegevensbescherming: Peter Gokkel, p.gokkel@centrum-oosterwal.nl; tel.072-514 7744